Star Wars: Destiny

středa 28. prosince 16:00 – 21:00

Svět deskových her, Kubánské náměstí 1268/9, Praha 10

Světlá x temná strana síly


První možnost zkřížit kostky a karty se soupeři budete mít mezi svátky. Protože ještě neexistuje ustálený turnajový systém, využijeme možnosti zahrát si tzv. scheveningským systémem. Každý hráč jednoho družstva se střetává se všemi hráči druhého družstva. Tým s větším počtem vítězných partií se stává vítězem zápasu.

Nastoupí proti sobě světlá a temná strana síly. Podle počtu zájemců upřesníme počet kol. Startovné a ceny budou nejspíše symbolické. Věřím ale že se všichni dobře pobavíme.

Prosíme zájemce, aby se hlásili emailem a uvedli, jaký balíček(y) mají k dispozici. Uvítáme pár dobrovolníků, kteří budou ochotni v případě převisu zájmu o jednu stranu „převléci dres“ a hájit barvy opačné strany.


vstupné dobrovolné