Civilizační

rozvoj svěřeného národa v delším časovém úseku