Správa karet v ruce

snaha vytvořit během hry v ruce co nejvýhodnější kombinaci karet (set, postupku apod.)