cesta/síť

Vytváření sítě cest nebo spojení mezi dvěma či více místy (např. Ticket to Ride).