Výukové hry

Hry určené především školou povinným dětem. V pestrém výběru najdete hry alespoň částečně zaměřené na matematiku (počítání, geometrii), přírodopis, dějepis i další předměty. Vesměs jde ale o zábavné hry, díky kterým je škola doslova hrou.
Hodit se vám budou vždy, ale zejména v současné situaci jistě oceníte, když budete moci spojit příjemné (hra, zábava) s užitečným (výuka, procvičování).
Seznam nezahrnuje zdaleka všechny hry, ale poslouží jako dobrý začátek a inspirace k hledání dalších možností využití her nejen doma, ale i ve škole.

Počítání

Hry zaměřené na sčítání, odčítání, násobení a dělení. Určené jsou většinou dětem na prvním stupni ZŠ.

Geometrie

Hry zaměřené na rovinnou i prostorovou geometrii.

Přírodopis

Hry zaměřené na přírodopis resp. biologii. Děti se v nich dozví spoustu informací o přírodě.

Český jazyk

Slovní asociační hry, hry zaměřené na skládání slov z písmenek, vyjmenovaná slova apod.

Zeměpis

Hry zaměřené na zeměpis (informace o státech a městech, vlajky, mapy).

Dějepis

Hry zaměřené na naši i světovou historii.

Anglický jazyk

Slovní asociační hry, hry zaměřené na skládání slov z písmenek, slovní zásobu i anglické reálie.